Usługi - oferta

Usługi księgowe w zakresie których znajduje się:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzaenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Usługi kadrowo-płacowe:

 • obsługa płacowa z pełną obsługa rozliczeń wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • obsługa kadrowa firm zatrudniających pracowników (wraz z prowadzaniem teczek osobowych)

Profesjonalne doradztwo w zakresie:

 • leasingu
 • ubezpieczeń
 • inwestycji
 • emerytur